KAUPANVAHVISTAJAT.FI

Kaupanvahvistus

kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Kiinteistökaupassa myös esisopimus kiinteistön kaupasta on mitätön ilman kaupanvahvistusta. Vuokraoikeuden tai osakehuoneiston luovutuksessa ei kaupanvahvistajaa tarvitse käyttää.

Julkinen kaupanvahvistaja toimii luovutuksen todistajana ja samalla tarkistaa osapuolten henkilöllisyyden ja luovutuksen muodollisen pätevyyden.

Kaupanvahvistaja tarkistaa kiinteistön omistustiedot

Julkinen kaupanvahvistaja tarkastaa kiinteistön omistusta ja siihen kohdistuvia oikeuksia ja rasituksia koskevat tiedot sekä kiinteistöä koskevat kiinteistörekisterin tiedot. Kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan, kaupanvahvistaja merkitsee todistuslausumansa jokaiseen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa todistuksen ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen.

Kaupanvahvistus maksu

Kaupanvahvistaja antaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten.

Kaupanvahvistaja ilmoittaa kahden päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta luovutuksesta sille maanmittaustoimistolle ja kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee. Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 120 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta sekä mahdolliset matkakulut. 

(c) 2011 Kaupanvahvistajat-net Oy, Y-tunnus 2228961-8,  julkiset kaupanvahvistajat Suomessa